/rosokosmo

About rosokosmo

פרסי מערכת ברורה של בנות. העובדים משאירים טיפים מלקוחות. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי באילת – צור עבודה טובה עם הכנסה רצינית, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לבצע שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדרו של העובד, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.